Klantenservice +31 495 58 34 00
Info mail             Stel uw vraag

Blog

Ketose rundvee

Ketose Ketose rundvee is een stoornis van de stofwisseling waarbij er een tekort is aan glucose (bloedsuiker) en een teveel aan ketonlichamen. Als rundvee hier zichtbaar ziek van is, noemt men het ook wel de slepende melkziekte. Zijn de symptomen nog niet waarneembaar, dan wordt het Ketose genoemd. Lees Meer...

Hittestress bij rundvee

Hittestress rundvee Bij temperaturen hoger dan 20°C en een hoge luchtvochtigheid, heeft een koe al gauw last van de warmte. Als rundvee last heeft van hittestress, betekent dit dat ze meer energie moeten gebruiken om af te koelen. Hierdoor zouden ze dus meer voeding nodig hebben, om voldoende energie te genereren. Maar wanneer een koe last heeft van de warmte, Lees Meer...

Broei maiskuil voorkomen

Broei maiskuil Kwaliteit van het ruwvoer is zeer belangrijk op een rundveebedrijf. Echter meer dan de helft van de maiskuilen of graskuilen hebben in meer of mindere mate last van broei. Schimmels, bacteriën en rotting en gisting zijn het gevolg van een slechte conservering. Dat levert verliezen op. Door de juiste inkuilmiddelen te gebruiken vermindert de kans op broei maiskuil. Lees Meer...

IBR Rundvee voorkomen

IBR Rundvee IBR staat voor Infectieuze Bovine Rhinotraceïtis. De ziekte wordt ook wel koeiengriep of Canadese Griep genoemd doordat de ziekte begin jaren 70 geïmporteerd werd vanuit Canada. IBR is een virusinfecite van de bovenste ademhalingswegen bij rundvee. Echter is het virus is niet besmettelijk voor de mens. Een besmetting van IBR verloopt via de neus, muil of het oog. Lees Meer...

Celgetal melkvee

Celgetal bij melkvee De uiergezondheid is cruciaal voor een goede melkkwaliteit, een goede productie en een laag celgetal. Dit met als resultaat een optimaal rendement. Het gaat onder andere om huisvesting, voeding en rantsoen, algehele weerstand, conditie, erfelijkheid, productieniveau, infectiedruk, hygiëne en melkmachine en techniek. Op een goede manier de kans op mastitis of een verhoogd celgetal verkleinen, voorkomt onder andere kosten Lees Meer...

Vogelgriep pluimvee

Vogelgriep pluimvee (Aviaire Influenza) De vogelgriep oftewel vogelpest komt voor bij kippen, eenden en kalkoenen. Vogelgriep pluimvee wordt uitvoerig besproken in onderstaand artikel. Op dit moment is het een veelbesproken en actueel onderwerp. Vandaar worden belangrijke punten uitgelicht in dit bericht. Voor heel Nederland geldt een ophokplicht en afschermplicht dat door de Rijksoverheid geïnitieerd wordt. Voor alle pluimveehouderijen betekent dit Lees Meer...

Antibiotica veehouderij

Antibiotica veehouderij Antibiotica veehouderij wordt ingezet voor de doding van bacteriën. Dieren kunnen naast gezonde bacteriën ook ziekteverwekkende bacteriën met zich meedragen. Dit vooral in hun ingewanden. Wanneer er dan antibiotica wordt gegeven aan deze dieren, worden de meeste bacteriën gedood. Echter overleven de resistente bacteriën, die zich zullen vermeerderen. Resistentie ontstaat wanneer er te weinig of het verkeerde antibioticum wordt Lees Meer...

Bodemziekten

Bodemziekten bij gewassen Bodemziekten komen voor bij veel soorten gewassen. Hierbij kunnen ze last hebben van ziekten die afkomstig zijn van onder andere schimmels, aaltjes, insecten en bacteriën. De mate waarin deze voorkomen heeft met bodemeigenschappen te maken. De gezondheid van een bodem wordt bepaald door 3 factoren. De structuur van de bodem, chemische aspecten en het bodemleven bepalen de vatbaarheid voor Lees Meer...

Bladluizen in aardappelen

Bladluizen in aardappelen Bladluizen en aaltjes komen voor op diverse gewassen. Meestal aan de onderzijde van bladeren. Bladluizen in aardappelen prikken het gewas op zoek naar voedingsstoffen. Hierbij scheiden ze honingdouw uit. Door de uitscheiding van teveel suikers ontstaat roetdouw. Dit staat de fotosynthese in de weg. Wanneer het gewas in aanraking komt met een virus besmette bladluis, kan het virus zich makkelijk en snel Lees Meer...

E. Coli bij pluimvee

E. Coli bij pluimvee E. Coli bij pluimvee is een bacterie die van nature voorkomt in de darmflora en omgeving van vleeskuikens. E. Coli wordt voluit Escherichia Coli genoemd. Enkel de pathogene versie zal zorgen voor ziektegevallen. Een infectie met de bacterie kan op verschillende leeftijden voorkomen. Ondanks dat veel E. Coli soorten ongevaarlijk zijn, worden de meeste bacteriële infecties op de pluimveehouderij hierdoor veroorzaakt. Lees Meer...